Priser

Kørekort til personbil. Kategori B: 14.500 kr.

Lovpakken indeholder:
– Lovpligtig teoriundervisning
– Lovpligtige køretimer
– Manøvrebane (“kravlegård”)
– Glatbane

Ud over lovpakken kommer udgifter til:
– Lægeerklæring
– Foto
– Førstehjælpsbevis
– Gebyrer til teori- og køreprøve
– Leje af skolevogn i forb. med køreprøve: 1000 kr.


Enkeltlektioner (45 min.)
600 kr. pr. lektion


Generhvervelse af kørekort/orienterende køreprøve til personbil, kategori B.
2500 kr.

Generhvervelse (kørselsforbud / særlig køreundervisning), kategori B.
6800 kr.

Kørekort til motorcykel. Kategori A1, A2 og A
Pris for lovpakken:  7000 kr.

Lovpakken indeholder:
– Lovpligtig teoriundervisning
– Lovpligtige køretimer
– Manøvrebane (“kravlegård”)
– Køreteknik

Ud over lovpakken kommer udgifter til:
– Lægeerklæring
– Foto
– Gebyrer til teori- og køreprøve
– Leje af skolecykel i forb. med køreprøve (1000 kr.)
– Leje af bane i forb. med køreprøve (500 kr.)